เกี่ยวกับเรา

แมคดูเคชั่น  – สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อสก็อตแลนด์ เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อที่ประเทศสก็อตแลนด์แห่งแรกในประเทศไทย และบริการให้คำปรึกษาสำหรับศึกษาต่อทั้งในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

แมคดูเคชั่น ก่อตั้งขึ้นโดยศิษย์เก่าสก็อตแลนด์เพื่อส่งเสริมการศึกษาในประเทศสก็อตแลนด์ให้เป็นที่รู้จัก โดยมีประธานที่ปรึกษาคือ Mrs Liz Lister อดีต Director of Student Admissions จาก University of Edinburgh และทีมที่ปรึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยในสก็อตแลนด์ อาทิ Aberdeen, Dundee, Edinburgh, Glasgow, Heriot-Watt, St Andrews, Stirling, และ Strathclyde รวมถึงมีประสบการณ์ทำงานในสก็อตแลนด์ และประเทศไทย ทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

คำว่าแมคดูเคชั่นมาจากคำว่า Mc ซึ่งเป็นนามสกุลของชาวสก็อตแปลว่า บุตรแห่ง รวมกับ Education ดังนั้น แมคดูเคชั่นจึงมีความหมายโดยนัยว่า ผู้ที่เป็นผลผลิต หรือได้รับการศึกษาจากสก็อตแลนด์ เราเชื่อว่าความรู้และประสบการณ์ของเราเกี่ยวกับสก็อตแลนด์มีประโยชน์ต่อคนไทยที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศที่น่าหลงใหล ไม่ว่าจะเพื่อการค้นคว้าข้อมูล วิจัย การศึกษา ประวัติศาสตร์และปรัชญา ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ทั้งเพื่อการเรียนต่อ การท่องเที่ยว หรือการทำงาน แมคดูเคชั่นมีความยินดีต้อนรับพี่น้องที่มีความสนใจอยากจะพบปะพูดคุยเกี่ยวกับสก็อตแลนด์ในทุกๆด้าน

นอกเหนือจากการช่วยเหลือให้ข้อมูลการสมัครเรียนเช่นเดียวกับที่ตัวแทนแห่งอื่นแล้ว แมคดูเคชั่นยังสามารถให้คำปรึกษาด้านวิชาการอย่างละเอียด ทั้งคอร์สการเรียน งานวิจัย การประสานงานกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการสอน บรรยากาศการเรียน และโอกาสในการฝึกงาน หรือหางาน เนื่องจากเรามีบุคลากรที่ประกอบไปด้วยพี่ๆที่มีความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา ไม่ว่าวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ แฟชั่นหรือดนตรี รวมไปถึงมีประสบการณ์ทำงานในสก็อตแลนด์

ในฐานะที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยในสก็อตแลนด์ เราจึงได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากทางมหาวิทยาลัย และสามารถให้บริการแก่นักเรียนที่มาติดต่อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ