เมือง Dundee

เมืองที่มีสัดส่วนนักเรียนต่อประชากรสูงที่สุดในสหราชอาณาจักร -
เมืองแห่งการค้นพบ – เมืองที่น่าอยู่ทำงานที่สุดในยุโรป

เมือง Dundee เมืองใหญ่เป็นอันดับสี่ของสก็อตแลนด์ที่ตั้งอยู่ใกล้กับปากแม่น้ำเทย์ที่สวยงามซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ ทำให้สามารถเดินทางไปยังเมืองใหญ่เช่น อเบอร์ดีน เอดินเบอระ และกลาสโกว์ ได้ด้วยเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง

จากเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการค้าปลีกมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่อดีต ในปัจจุบันเมือง Dundee ได้กลายมาเป็นเมืองสำคัญทางด้านศิลปะ การศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในหลายสาขาโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นการผลิตซอฟท์แวร์นั้นก็ได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมหลักของเมือง Dundee ในปัจจุบัน

เมือง Dundee เป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าอยู่อาศัยและศึกษาต่อด้วยตัวเมืองและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและผู้คนที่เป็นมิตร ด้วยเหตุนี้ทำให้เมืองแห่งนี้มีสัดส่วนนักเรียนต่อประชากรทั้งหมดสูงเป็นอันดับหนึ่งของสหราชอาณาจักร นำมาซึ่งความเป็นเมืองที่สดใสและมีชีวิตชีวาของกิจกรรมยามกลางวันและแสงสีในยามกลางคืน เมืองดันดีได้รับการขนานนามว่าเป็น เมืองแห่งการค้นพบ (The City of Discovery) ผลงานสำคัญที่ได้ถือกำเนิดในเมืองนี้มีมากมาย ยกตัวอย่างเช่น ยาแอสไพริน แสงไฟฟ้า (electric light) โทรเลขไร้สาย เอ็กซเรย์ และเรดาร์

เมือง Dundee เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสองแห่งคือ มหาวิทยาลัยดันดี และมหาวิทยาลัยอเบอร์เทย์ ดันดี นอกจากจะเป็นเมืองที่น่าไปศึกษาต่อแล้ว ในปี 2004 เมืองดันดียังได้รับการยกย่องจากนิตยสาร The Scientist ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ทำงานที่สุดในยุโรป (The best place to work in Europe)

logo-university-of-dundee
logo-university-of-abertay-dundee