Heriot - Watt University | มหาวิทยาลัยแฮเรียต-วัตต์
Heriot-Watt University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านงานวิจัยเชิงวิศวกรรมศาสตร์และบริหารธุรกิจโดยรายได้หลักของทางมหาวิทยาลัยเกือบครึ่งหนึ่งเป็นรายได้จากงานวิจัย ล่าสุด Heriot-Watt University ได้รับการจัดอันดับจาก Guardian 2015 ให้ติดอันดับ Top 5 UK ทั้งทางด้าน Accounting & Finance, Business Management & Marketing, และ Civil Engineering และ Top 10 UK ทางด้าน Chemical Engineering และ Mechanical Engineering มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำของโลกในหลายๆด้าน โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทาง Actuarial Science และ Petroleum Engineering ที่แรกของโลก มหาวิทยาลัยยังมี Logistics Research Centre และงานหลักสูตรและวิจัยด้าน Renewable Energy  ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก การให้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเรื่องการฝึกงาน และการให้บริการทางธุรกิจนั้น ทำให้ Heriot-Watt University เป็นสถานที่ศึกษาชั้นนำในระดับปริญญาโทและเอก

Heriot-Watt University เป็นสถาบันการศึกษาที่แรกที่เปิดสอนทางด้าน Mechanics  นอกจากการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่เป็นที่นิยมทั่วไป เช่น Civil, Electrical, Mechanical Engineering แล้ว มหาวิทยาลัยยังมีสาขาที่เปิดสอนเพียงไม่กี่แห่งในโลกเช่น Brewing and Distilling ทางด้านความสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรม Heriot-Watt University ให้ความสนใจในการศึกษาทางธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยหลักสูตรการเรียนการสอนได้รับการออกแบบให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน โดยมีตั้งแต่ Finance และ Economics ไปจนถึง Logistic และ Fashion Marketing ซึ่งจัดสรรให้นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นในการทำงาน Heriot-Watt มีศูนย์วิจัยทางด้าน Logistic and Supply Chain Management ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และได้สร้างผลงานวิจัยให้กับทั้งภาครัฐบาลและเอกชนรวมถึงองค์การวิจัยในยุโรปหลายๆแห่ง ด้วยเหตุนี้จึงนับเป็นข้อได้เปรียบของนักเรียนที่เรียนและทำงานวิจัยทางด้านนี้ที่จะมีโอกาสได้ทำงานจริงกับองค์กรนานาชาติ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีแคมปัสตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่อบอุ่นและเงียบสงบในเมือง Edinburgh เมืองน่าอยู่อันดับ 1 ของ UK จากการจัดอันดับของทุกสื่อ อาทิ BBC, the Independent, the Telegraph, และ Channel 4
 

แมคดูเคชั่น – สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อสก็อตแลนด์ เป็นตัวแทนของ Heriot-Watt University อย่างเป็นทางการแห่งเดียวในประเทศไทย โดยเป็นศูนย์แนะแนวเรื่องคอร์สและมหาวิทยาลัยโดยศิษย์เก่าสก็อตแลนด์โดยตรง พร้อมตรวจสอบเอกสารสมัครเรียน, และประสานงานกับ Admissions, ให้คำปรึกษาเรื่อง Conditions ต่างๆของ Offer, แนะนำและวางแผนเรื่อง Pre-sessional English Courses, ตรวจสอบเอกสารยื่นวีซ่า, ประสานงานในกรณีเอกสารการเงินหรือข้อมูล CAS ผิดพลาด, แนะแนวเรื่องหอพัก เมือง และการเดินทาง, ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน เช่น เอกสารวีซ่าผิดพลาด, ข้อมูลไม่ตรงลงทะเบียนไม่ได้, โอนค่าเรียนแล้วไม่ได้รับ, ไม่ผ่านคอร์ส Pre, และ    เป็น contact points ในกรณีฉุกเฉิน ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ปกครอง

ทางสถาบันได้รับ financial support โดยตรงจากมหาวิทยาลัย บริการทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้ในช่วง มีนาคม-เมษายน ของทุกปี แมคดูเคชั่นจะจัด meeting session สำหรับนักเรียนที่จะไปเรียนต่อ Heriot-Watt University โดยเฉพาะ เพื่อแนะแนวขั้นตอนหลังจากการสมัครเรียน และในเดือนมิถุนายนของทุกปี ทางสถาบันจะจัด Scotland Party งานเลี้ยงเพื่อทำความรู้จักเพื่อนนักเรียนที่จะไปเรียนต่อ Heriot-Watt University และเตรียมตัวก่อนไป นักเรียนที่สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ Heriot-Watt University หรือสมัครเรียน สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ โทร: 02-655-1300 หรืออีเมล์: info@mcducation.org

เอเจนซี่ เรียนต่อ Heriot - Watt University ดีไหม ranking pantip