University of St Andrews | สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อสก็อตแลนด์
ในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งแรกของสก็อตแลนด์ และมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับสามของสหราชอาณาจักร (รองจากอ็อกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์) University of St Andrews เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงว่าเป็นเลิศแห่งหนึ่งในโลก และเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่นิยมโดยชนชั้นสูงเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในประเทศไทยหลังจากที่เจ้าชายวิลเลียม รัชทายาทอันดับสองของสหราชอาณาจักร เสร็จมาศึกษาต่อที่นี่ ด้วยจำนวนนักเรียนกว่า 40% เป็นชาวอังกฤษ St Andrews จึงได้รับขนานนามว่า “มหาวิทยาลัยอังกฤษแห่งสก็อตแลนด์” นอกจากนี้ University of St Andrews ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นนานาชาติสูงมาก โดยมีนักเรียนหนึ่งในสี่มาจากประเทศต่างๆกว่า 75 ประเทศทั่วโลก

ในปัจจุบัน University of St Andrews ถูกจัดอันดับโดยนิตยสารต่างๆให้เป็นมหาวิทยาลัย Top 10 ในสหราชอาณาจักรที่มีการสอนและผลงานวิจัยที่เป็นเลิศในแทบทุกแขนงวิชา ตั้งแต่ Business, Computer Science, Economics จนถึง Mathematics และ History ตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ผลิตศิษย์เก่าที่มีชื่อเ