Scottish Universities Alumni | Pat

Scottish Universities Alumni
Nonthicha Prasertsak (Pat)
LLM Intellectual Property Law (IP Law)
University of Edinburgh
"รีวิวเรียนต่อ LLM Intellectual Property Law (IP Law), University of Edinburgh
รีวิว เรียนต่อ Edinburgh
McDucation ทำให้มั่นใจในการสมัคร Edinburgh มากขึ้น พี่ๆทำงานรวดเร็ว และ มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ สะดวกมากๆ เพราะพี่ๆให้คำแนะนำเป็นอย่างดีและยังเป็นศิษย์เ่ก่า Edinburgh เองด้วย โดยเฉพาะเอกสารวีซ่าที่ค่อนช้างยุ่งยากก็ได้พี่ๆช่วย มีประสบการณ์กับการจัดการเรื่องต่างๆ ระบบทุกอย่างดีมาก ช่วยให้การปรับตัวของนักศึกษาทำได้ง่ายขึ้น อาจารย์ที่นี่ทุกท่านพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างดี
รีวิว Edinburgh IP Law
--------------------------------------------------------------------------- รีวิว

เกี่ยวกับ Edinburgh Law School

Edinburgh Law School ถือเป็นคณะนิติศาสตร์ที่เก่าแก่เป็นอันดับ 4 ของสก็อตแลนด์ โดยมีลำดับคือ Glasgow, Aberdeen, Dundee, Edinburgh, และ Strathclyde มหาวิทยาลัยติดอันดับหนึ่งในสิบสุดยอดทางด้านกฎหมายของสหราชอาณาจักรเป็นประจำแทบทุกปี

1. Cambridge
2. Oxford
3. UCL
4. King's College

5. Glasgow
6. Aberdeen รีวิว เรียนต่อ
7. Edinburgh รีวิว
8. Strathclyde เรียนต่อ
9. LSE
10. Durham

11. Dundee
12.  Nottingham
13.  Exeter
14.  Leeds 
15.  Lancaster

รีวิว เรียนต่อ Edinburgh 

รีวิว Edinburgh
เกี่ยวกับหลักสูตร LLM IP Law ที่ Edinburgh รีวิว


รีวิว Edinburgh University
LLM IP Law ของมหาวิทยาลัยเอดินเบอระ ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรน้องใหม่ใน UK โดยเพิ่งเปิดสอนในปี 2014 นี้เอง โดยมี ดร. สมิตา กีเรียร์ อาจารย์เชื้อสายอินเดียเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร อาจารย์จบการศึกษา LLB University of Buckingham และ PhD จาก Queen's University Belfast ประเทศไอร์แลนด์เหนือ 

ในแต่ละปีมีนักเรียนสนใจเรียนต่อ LLM IP Law เป็นจำนวนมาก ซึ่งหลักสูตรนี้ที่ University of Edinburgh เป็นหนึ่งในหลักสูตรปริญญาโททางด้านกฎหมายเฉพาะทางที่ กต.รับรองร่วมกับ Aberdeen, Glasgow, LSE, Queen Mary, และ UCL สามารถนำมาใช้ยื่นสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาหรืออัยการ และยังเป็นที่ต้องการของ Law Firm ทั้งในไทยและต่างประเทศอีกด้วย  
รีวิว University of Edinburgh
ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ Patent Attorney & Examiner, Copyright & Design, Trade Marks, รวมถึง Negotiations and Dispute Resolutions โดยรายได้เริ่มต้นในในตำแหน่ง Trainee อยู่ที่ประมาณ £35,000 ต่อปีจนถึงประมาณ £67,000 เมื่อผ่านการทดลองงานและมีคุณสมบัติเป็น IP Lawyer และเพิ่มอย่างรวดเร็วถึง £80,000 ถึง £100,000 ต่อปีที่ประสบการณ์ทำงานประมาณ 4-5 ปี
 รีวิว เรียนต่อ
สำหรับ IP Law ที่ Edinburgh จะมีลักษณะเฉพาะคือเป็นการเรียนแบบ Seminar เป็นหลักซึ่งได้ชื่อว่าหินมาก พี่ๆศิษย์เก่าส่วนใหญ่ ซึ่งหลายๆคนได้ IELTS 7.5 แล้ว ก็ยังแนะนำว่าน้องๆ ที่ไม่เคยเรียนอินเตอร์มาก่อนควรจะเก็บที่นี่ไว้เรียนเป็นใบที่ 2 เมื่อมีความพร้อมและเข้าใจระบบการเรียนการสอนแบบอังกฤษ
 รีวิว Law Edinburgh
การเรียนจะเป็น 2 เทอมๆละเพียง 3 วิชา เทอมแรกและเทอมสองเลือกวิชาบังคับเทอมละ 2 วิชา และอีก 1 วิชาเลือก ส่วนเทอมสุดท้ายจะเป็นการทำ Dissertation การเรียนการสอนในทุกวิชาจะเป็นแบบสัมมนา คือนักเรียนจะได้รับ Reading List ไปอ่านเอง และนำมาอภิปรายในคลาสสัปดาห์ละ 1 topic ดังนั้นเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ในการเรียนที่นี่จะเป็นการอ่านหนังสือด้วยตนเองซึ่งสำคัญมาก อาจารย์จะไม่มีการสอนหรืออธิบายเนื้อหาใดๆในห้องแต่จะทำหน้าที่ซักถามให้นักเรียนให้ความเห็น
 เรียนต่อ Edinburgh
นอกจากการสัมมนา นักเรียนยังต้องหาข้อมูลและทำ assignments ส่ง รวมถึงการ present ในคลาส และ group assignment การเขียน essay ดังนั้นทักษะการพูดหน้าชั้นแบบ native speaker จึงจำเป็นอย่างมาก รวมไปถึงการเขียน academic writing และ research writing มีผลอย่างมากต่อคะแนน อาจารย์กฎหมายที่นี่ส่วนใหญ่จะไม่ได้เน้นเรื่องการสอน แต่จะมีหน้าที่หลักคือการทำวิจัย เนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัยคือการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (“Edinburgh is a research-led University”) ซึ่งการวิจัยจะมีผลอย่างมากต่อการจัดอันดับโลกโดย QS Ranking
 
หลักสูตรปริญญาโท IP Law Edinburgh เริ่มจาก core modules หรือวิชาบังคับ 5 วิชาได้แก่

รีวิว เรียนต่อ Edinburgh
  1. Intellectual Property Law I: Copyright and Related Rights  จะสอนเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ของสก็อตแลนด์ (สก็อตแลนด์จะมีระบบกฎหมายของตนเองแยกออกจากอังกฤษ) อังกฤษ และยุโรป ซึ่งถูกร่างขึ้นมาโดยได้รับอิทธิพลมาจาก European Commissions (EU)
  2. Intellectual Property Law II: Industrial Property  จะสอนเรื่องสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของ EU และ UK เป็นหลักต่อเนื่องมาจาก Intellectual Property Law I รวมถึงการป้องกันการละเมิดและการปกป้องสิทธิที่เกี่ยวข้องทั้งหมดควบคู่ไปกับการอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายที่กว้างขึ้นเศรษฐกิจและการพิจารณาอื่นๆ
  3. International Intellectual Property System  สอนเรื่อง IPS ซึ่งเริ่มพัฒนาในศตวรรษที่ 19 หรือสองร้อยกว่าปีก่อน เพื่อตอบสนองต่อความก้าวหน้าในการค้าข้ามพรมแดนในขณะนั้น จึงต้องสร้างกลไกซึ่งสามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้เขียนและนักประดิษฐ์เนื่องจากผลงานของพวกเขาถูกซื้อขายในต่างประเทศ โดยเฉพาะในอินเดียที่เป็นอาณานิคมหลักของสหราชอาณาจักร และการพัฒนาในช่วง 150 ปีต่อมา โดยมีกรณีศึกษาจะเป็นอินเดียและชาติอื่นๆ (อาจารย์สมิตา ผู้อำนวยการหลักสูตร จะมีคอนเน็กชั่นกับทางประเทศอินเดียค่อนข้างมาก)
  4. Intellectual Property Law, Innovation and Creativity  พิจารณาเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมีจุดประสงค์หลักในส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ศึกษาผลกระทบของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ตอบคำถามเรื่อง IP Law ว่าส่งเสริมหรือรบกวนการพัฒนาดังกล่าว
  5. Contemporary Issues in Exploiting Intellectual Property  เป็นการทำวิจัยเป็นหลัก เพื่อหาข้อมูลและสรุปผลในหัวข้อวิจัยในประเด็นในปัจจุบัน ทั้งในหัวข้อการค้าและวัฒนธรรม หลักสูตรนี้จะไม่แน่นอนในแต่ละปีและจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
และวิชาเลือกที่สามารถเลือกได้ในเทอมที่ 1 และ 2 ได้แก่ Mental Health Law, Global Health Law and Policy, Protection of the Marine Environment, หรือ Medical Law and Medical Ethics

เกี่ยวกับแมคดูเคชั่น - สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อสก็อตแลนด์ เป็นสำนักงานช่วยเหลือนักเรียนด้านการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสก็อตแลนด์ ก่อตั้งและบริหารงานโดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอดินเบอระ มาตั้งแต่ปี 2006 ปัจจุบัน เราเป็นสถาบันที่มีศิษย์เก่า Edinburgh มากที่สุดในโลก โดยล่าสุดเรามีศิษย์เก่า Edinburgh ในเครือข่ายเกือบ 500 คน ในจำนวนนี้เป็น LLM ประมาณ 100 คนซึ่งเป็นด้าน LLM Intellectual Property Law จำนวน 27 คน โดยมีบางส่วนดังนี้


Amanda, Fah, LLM Commercial Law, Edinburgh
Apichart, Tor, LLM Commercial Law, Edinburgh
Arpaphun, Pae, LLM Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Artima, Earth, LLM Commercial Law, Edinburgh
Attapol, Film, LLM Innovation, Technology & the Law, Edinburgh
Auntika, Poopae, LLM, Innovation, Technology, and the Law, Edinburgh
Bongkotkan, Kate, LLM International Economic Law, Edinburgh
Boonyanutch, Nuch, LLM, General Law, Edinburgh
Chaiyawat, Ong, LLM, International Economic Law, Edinburgh
Chanitnan, Mint, LLM, International Commercial Law, Edinburgh
Chanticha, Baitoey, LLM, Innovation Technology and the Law, Edinburgh
Chanunya, O, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Chanvit, Robert, LLM, International Banking Law and Finance, Edinburgh
Chartrapee, Praew, LLM, Criminal Justice, Edinburgh
Chawisa, Roong, LLM , Intellectual Property (IP Law), Edinburgh
Chingtong, Chris, LLM, Innovation, Technology and the Law, Edinburgh
Cholathorn, Yok, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Chotika, Jia, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Dilokwat, Moo, LLM, Global Environmental and Climate Change Law, Edinburgh
Dutsadee, Dus, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Jenjirat, Jane, LLM, Competition Law and Innovation, Edinburgh
Juthares, Mheaw, LLM, Innovation Technology and the Law, Edinburgh
Kaewta, Kaew, LLM, IP Law, Edinburgh
Kanakorn, Korn, LLM, Commercial Law, Edinburgh
Kankanit, Mink, LLM, International Law, Edinburgh
Kanpimon, Plern, LLM, International Banking Law & Finance, Edinburgh
Korrasut, Neung, PhD, Law, Edinburgh
Kornpatsorn, Ploy, LLM, Commercial Law, Edinburgh
Krisdakorn, Nay, LLM, Global Environment and Climate Change, Edinburgh
Kulapat, Mean, LLM, International Banking and Finance Law, Edinburgh
Manaswee, Earth, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Naddao, Dao, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Napat, Nampu, LLM, Law, Edinburgh
Napatsorn, Meen, LLM, Commercial Law, Edinburgh
Narissara, New, LLM, Commercial Law, Edinburgh
Natalie, Nat, LLM, Innovation Technology and the Law, Edinburgh
Natphakal, Chris, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Nattarat, P, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Natthakit, Bew, LLM, Criminal Law and Criminal Justice, Edinburgh
Natthaya, Tung , LLB, LLB, Edinburgh
Nonthicha, Pat, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Nopkamol, Tay, LLM, Intellectual Property Law, Edinburgh
Noramon, Balm, LLM, Human Rights, Edinburgh
Nutchapon, Ohm, LLM, General Law, Edinburgh
Nutt, Nutt, LLM, Competition Law and Innovation, Edinburgh
Ornsupa, Prang, LLM, Law, Edinburgh
Pakamas, Tib, LLM, Commercial Law, Edinburgh
Panitch, Job, LLM, General Law, Edinburgh
Paphawee, Amm, LLM, Commercial Law, Edinburgh
Paradee, Mix, LLM, Law, Edinburgh
Paramate, M, LLM, Law, Edinburgh
Park, Park, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Paschanun, Eve, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Pasinee, Cake, LLM, International Commercial Law, Edinburgh
Passaporn, Oui+, LLM, Commercial Law, Edinburgh
Patthiya, Prim, LLM, International Baking Law and Finance, Edinburgh
Pavaree, Prang, LLM, Innovation Technology & the Law, Edinburgh
Peerasanti, Nov, LLM, IP Law, Edinburgh
Phontip, Pa, LLM, Law, Edinburgh
Piamwoot, Poom, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Pitcha, Tar, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Piti, Poon, LLM, Commercial Law, Edinburgh
Pornnapat, May, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Ravivan, Ben, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Roumboon, Tangmo, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Sanparat, Tangmo, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Sasima, Kukkik, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Sasinipa, Fern, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Sirada, Nuch, LLM, Intellectual Property Law, Edinburgh
Sirinuch, Jeab, LLM, Global Environment and Climate Change Law, Edinburgh
Supanut, Nut, LLM, Global Environment and Climate Change Law, Edinburgh
Supattana, Pin, LLM, International Economic Law, Edinburgh
Supawan, Maprang, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Supichaya, Mook, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Suthida, Pat, LLM, International Economic Law, Edinburgh
Tanagorn, Ice, LLM, Commercial Law, Edinburgh
Tanunnatha, Mint, LLM, Corporate Law, Edinburgh
Tarmphong, Tam, LLM, Law, Edinburgh
Tarmtawan, Tarm, LLM, Global Environmental and Climate Change Law, Edinburgh
Tatchaporn, Pleng, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Teerasak, Sun, LLM, Law, Edinburgh
Thakorn, Korn, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Thitiporn, Jaoh, LLM, IP Law, Edinburgh
Todsapon, Top, LLM, IP Law, Edinburgh
Tulyada, My, LLM, Global Environment and Climate Change Law, Edinburgh
Tulyawat, Dan, LLM, Law, Edinburgh
Tulyawat, Dan, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Tulyawat, Dan, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Vasuthan, Orn, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Waiwiwat, March, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Waralee, Ploy, LLM, Innovation, Technology, and the Law, Edinburgh
Warunya, Joob, LLM, Intellectual Property Law (IP Law), Edinburgh
Wichit, Benz, LLM, Global Environment and Climate Change Law, Edinburgh


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อศิษย์เก่าในสาขาต่างๆ ลงทะเบียนที่ช่องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างนี้ได้เลยค่า "

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

CAPTCHA security code
*แมคดูเคชั่น สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อสก็อตแลนด์
ก่อตั้งขึ้นโดยศิษย์เก่าสก็อตแลนด์ และเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยสก็อตแลนด์ทุกแห่ง ที่เดียวในประเทศไทย แมคดูเคชั่นมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นศิษย์เก่าและอดีตเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยต่างๆในสก็อตแลนด์ ได้รับความสนับสนุนทางการเงินโดยตรงจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ นักเรียนสามารถขอรับคำแนะนำจาก McDucation โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอน